Veraset İlamı Dilekçesi Örneği

Veraset İlamı Dilekçesi Örneği

Veraset İlamı Dilekçesi Nedir?

Veraset ilamı dilekçesi, bir kişinin vefat etmesi durumunda mirasçılarının malvarlığına erişebilmek için mahkemeye sunduğu resmi bir dilekçedir. Veraset ilamı dilekçesi, mirasçıların yasal olarak malvarlığına sahip olabilmeleri ve miras işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli bir belgedir.

Veraset İlamı Dilekçesinin İçeriği

Veraset ilamı dilekçesi, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Dilekçe Başlığı ve Mahkeme Bilgileri

Dilekçenin başında, “Veraset İlamı Dilekçesi” başlığı yer almalıdır. Ayrıca, dilekçenin hangi mahkemeye sunulduğu, mahkemenin adı, dosya numarası ve tarih gibi bilgilerin de belirtilmesi gerekmektedir.

2. Vefat Eden Kişinin Bilgileri

Dilekçede, vefat eden kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve ölüm tarihi gibi bilgiler yer almalıdır.

3. Mirasçıların Bilgileri

Mirasçıların isimleri, soyadları, TC kimlik numaraları, doğum tarihleri ve ilişkileri dilekçede açıkça belirtilmelidir.

4. Malvarlığının Ayrıntıları

Dilekçede, vefat eden kişinin malvarlığına ilişkin ayrıntılar da yer almalıdır. Taşınır ve taşınmaz mal varlığı, banka hesapları, araçlar, gayrimenkuller ve diğer varlıkların detayları dilekçede açıklanmalıdır.

5. İlgili Belgeler ve Ekler

Veraset ilamı dilekçesine, vefat eden kişinin ölüm belgesi, mirasçıların nüfus kayıt örnekleri, tapu kayıtları, banka hesap bilgileri gibi ilgili belgeler ve ekler eklenmelidir. Bu belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri dilekçeye eklenmelidir.

Veraset İlamı Dilekçesi Örneği

Aşağıda, veraset ilamı dilekçesinin bir örneği bulunmaktadır:

[Adınız ve Adresiniz]

[Tarih]

[İlgili Mahkeme Adı ve Adresi]

Konu: Veraset İlamı Dilekçesi

Sayın Yetkili,

Ben, [Vefat Eden Kişinin Adı Soyadı]’nın mirasçısı olarak, malvarlığının tespiti ve miras işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla veraset ilamı talebinde bulunuyorum.

Vefat eden kişinin bilgileri aşağıdaki gibidir:
– Adı Soyadı: [Vefat Eden Kişinin Adı Soyadı]
– TC Kimlik Numarası: [Vefat Eden Kişinin TC Kimlik Numarası]
– Doğum Tarihi: [Vefat Eden Kişinin Doğum Tarihi]
– Ölüm Tarihi: [Vefat Eden Kişinin Ölüm Tarihi]

Mirasçılar olarak bizlerin bilgileri ise şu şekildedir:
– [Mirasçı 1 İsim Soyisim], [Mirasçı 1 TC Kimlik Numarası], [Mirasçı 1 Doğum Tarihi], [Mirasçı 1 İlişki]
– [Mirasçı 2 İsim Soyisim], [Mirasçı 2 TC Kimlik Numarası], [Mirasçı 2 Doğum Tarihi], [Mirasçı 2 İlişki]

Vefat eden kişinin malvarlığı şu detayları içermektedir:
– Taşınmaz Mallar: [Detaylar]
– Taşınır Mallar: [Detaylar]
– Banka Hesapları: [Detaylar]
– Araçlar: [Detaylar]

Ek olarak, dilekçeme aşağıda belirtilen belgeleri ve ekleri de eklemiş bulunmaktayım:
– Vefat Belgesi
– Nüfus Kayıt Örnekleri
– Tapu Kayıtları
– Banka Hesap Bilgileri

Mirasçı olarak, malvarlığının tespiti ve miras işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veraset ilamının en kısa sürede çıkarılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla,

[Adınız ve İmzanız]

Bu örnek dilekçe, veraset ilamı talep etmek için kullanılabilir. Ancak, duruma göre belirli bilgilerin eklenmesi veya çıkarılması gerekebilir. Dilekçeyi mahkemeye sunmadan önce hukuk uzmanına danışmanızda fayda vardır.

Siz de Kocaeli, İzmit’te veraset ilamı için avukat veya hukuk bürosu arıyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Çözüm Hukuk Bürosu olarak sizlere hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmeti verebiliriz. Veraset ilamı için avukatlarımızdan destek almak için bizim iletişim’e geçebilirsiniz.