Nafaka Arttırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Arttırım Davası Nasıl Açılır?

Nafaka Arttırım Davası: Hukuki Süreç ve Başvuru Yolları

Boşanma sürecinde, eşler arasında maddi destek sağlamak amacıyla belirlenen nafaka miktarı zaman içinde değişebilir. Nafaka alan tarafın ekonomik durumunda meydana gelen değişiklikler veya nafaka ödeyen tarafın maddi gücündeki artışlar, nafaka arttırma davasının temel nedenleridir. Peki, nafaka arttırma davası nasıl açılır? Hangi hukuki süreçler ve başvuru yolları izlenmelidir? İşte, “nafaka arttırma davası” konusunu için bir rehber:

Nafaka Arttırma Davası Nedir?

Nafaka arttırma davası, boşanma kararı ile belirlenen nafaka miktarının, değişen koşullar nedeniyle artırılması talebiyle açılan bir davadır. Nafaka alan tarafın, nafakanın belirlendiği dönemden sonra ekonomik durumunda önemli değişiklikler yaşanması, nafaka ödeyen tarafın maddi gücünde artış olması veya diğer önemli nedenler nafaka arttırma davası için başvuru sebepleri olarak kabul edilir.

Nafaka Arttırma Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

Nafaka arttırma davası, nafaka alan tarafın ekonomik durumunda önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde açılabilir. Örneğin, nafaka alan tarafın işsiz kalması, gelirinin azalması, sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale gelmesi veya nafaka ödeyen tarafın maddi durumunda önemli artışlar olması gibi durumlar nafaka arttırma davası için başvuru sebepleri olarak değerlendirilir.

Nafaka Arttırma Davası Nasıl Açılır?

Nafaka arttırma davası, ilgili aile mahkemesinde açılır. Davanın açılması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

a) Avukat Tutma: Nafaka arttırma davası, avukat aracılığıyla açılmalıdır. Uzman bir aile hukuku avukatı, davanın hazırlık sürecinde ve mahkemede müvekkilini temsil edecektir.

b) Dilekçe Hazırlama: Avukat, nafaka arttırma davası için bir dilekçe hazırlar. Dilekçe, mahkemeye sunulacak olan başvurunun yazılı bir belgesidir ve davanın gerekçelerini, talepleri ve delilleri içermelidir.

c) Mahkemeye Başvuru: Dilekçenin hazırlanmasının ardından, avukat tarafından mahkemeye başvuru yapılır. Başvuru, yerel aile mahkemesine yapılan bir müracaatı içerir ve davanın açıldığına dair bir belgedir.

d) Mahkeme Süreci: Mahkeme, başvuruyu inceleyerek tarafları davet edebilir. Davalı, yani nafaka ödeyen taraf, kendini savunabilir ve mahkemeye savunma dilekçesi sunabilir. Mahkeme, tarafların beyanlarını ve delillerini değerlendirecek ve kararını verecektir.

e) Karar: Mahkeme, tarafların argümanlarını ve delillerini dikkate alarak nafaka arttırma talebini kabul veya reddedebilir. Mahkeme, nafaka arttırma talebini kısmen veya tamamen kabul edebilir veya reddedebilir. Karar, yazılı bir belge olarak taraflara tebliğ edilir ve karara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Nafaka Arttırma Davası İçin Hangi Deliller Sunulabilir?

Nafaka arttırma davasında, tarafların sunduğu deliller, mahkemenin kararını etkileyecektir. Örnek olarak, aşağıdaki deliller sunulabilir:

a) Gelir ve Gider Belgeleri: Nafaka alan tarafın gelir ve gider belgeleri, ekonomik durumunu göstermek için sunulabilir. Örneğin, maaş bordroları, banka hesap hareketleri, faturalar gibi belgeler sunulabilir.

b) Sağlık Raporları: Nafaka alan tarafın sağlık durumunu gösteren raporlar, çalışma kapasitesindeki değişiklikleri kanıtlamak için sunulabilir. Örneğin, doktor raporları, hastane kayıtları gibi belgeler sunulabilir.

c) İşsizlik Belgesi veya İş Değişikliği Belgeleri: Nafaka alan tarafın işsiz kaldığını veya iş değiştirdiğini kanıtlayan belgeler, gelirindeki değişiklikleri göstermek için sunulabilir.

d) Nafaka Ödeyen Tarafın Gelir Belgeleri: Nafaka ödeyen tarafın güncel gelir belgeleri, maddi gücündeki değişiklikleri göstermek için sunulabilir. Örneğin, maaş bordroları, vergi beyannameleri, iş sözleşmeleri gibi belgeler sunulabilir.

Nafaka Arttırma Davasında Hangi Sonuçlar Elde Edilebilir?

Nafaka arttırma davasının sonucunda, mahkeme aşağıdaki sonuçlara ulaşabilir:

a) Nafakanın Arttırılması: Mahkeme, nafaka alan tarafın talebini kabul ederek nafaka miktarını arttırabilir. Mahkeme, tarafların gelir durumunu, ekonomik şartlarını ve diğer faktörleri dikkate alarak nafaka miktarını belirler.

b) Nafakanın Kısmen Arttırılması: Mahkeme, nafaka alan tarafın talebini tam olarak kabul etmese de, kısmi bir artış kararı verebilir. Bu durumda, nafaka miktarı kısmen arttırılır ve yeni bir nafaka miktarı belirlenir.

c) Nafakanın Reddedilmesi: Mahkeme, nafaka arttırma talebini reddedebilir ve mevcut nafaka miktarını değiştirmeyebilir. Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirerek nafaka arttırma talebini reddedebilir.

d) Diğer Kararlar: Mahkeme, nafaka arttırma talebini tamamen veya kısmen reddetmek yerine, başka bir karar da verebilir. Örneğin, mevcut nafaka miktarını aynı tutabilir veya nafakanın azaltılmasına karar verebilir.

Nafaka Arttırma Davasının İtiraz Süreci

Mahkemenin verdiği karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Taraflar, mahkemenin nafaka arttırma talebini kabul etmemesi veya kısmi bir artış kararı vermesi durumunda, karara itiraz edebilirler. İtiraz, üst mahkemeye, genellikle ilgili bölge adliye mahkemesine yapılır.

İtiraz süreci, genellikle belirli bir süre içinde, belirli bir formatta dilekçe ile başlar. Üst mahkeme, mahkemenin verdiği kararı ve tarafların itiraz gerekçelerini değerlendirecek ve kararını verecektir. Üst mahkemenin kararı kesindir ve itiraz süreci sonunda nihai bir karar alınmış olur.

Nafaka arttırma davası, nafaka alan tarafın değişen ekonomik veya sosyal koşullarına bağlı olarak nafaka miktarını arttırmak istediği durumlarda açılan bir davadır. Bu dava, yerel aile mahkemesine başvuru ile başlar ve mahkemenin verdiği karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Nafaka arttırma davası süreci karmaşık olabilir ve profesyonel hukuki yardım almak önemlidir. Tarafların delilleri, gelir durumları, ekonomik şartları ve diğer faktörler mahkemenin kararını etkileyebilir.